Att Välja System

Hur ska man välja besökssystem?

Att välja vilken typ av system man ska ha eller hur avancerat system som ska köpas in bestäms i nedanstående matris. Använd gärna denna som underlag om ni väljer att kontakta oss eller någon annan leverantör av besökssystem.

  Efterfrågad funktion

  På webben eller installerat på ”kioskdator” JaNej
  Stöd för att på flera orter och byggnader ska kunna se in och utloggningar i samma system JaNej
  Möjlighet att öppna dörrar vid registrering JaNej
  Möjlighet att skicka mail och/eller sms till besöksmottagaren JaNej
  Hämta personaluppgifter från Active Directory eller eDirectory JaNej
  Skriva ut parkeringsbricka JaNej
  Skriva ut trådlös nätverksaccess kod (integration med gästnätverket) JaNej
  Koppling mot befintliga passersystem JaNej
  Möjighet att komma i kontakt med besöksmottagaren med sms JaNej
  Utskrift av besöksetiketter JaNej
  Utskrift/mail av utrymningslista vid brand eller annat hot mot byggnaden JaNej
  Besökare självregisterar i en besökskiosk JaNej
  Integration med rums och resursbokning JaNej
  Streckkodsläsning som underlättar in och utloggning av besökare JaNej
  Fotofunktion för att fotografera besökaren och ev skriva ut en besöksetikett med foto JaNej
  Flera besökskiosker per reception (självregistrerings portaler) JaNej
  Flera utskriftsmöjligheter ex Plastkortsskrivare, JaNej
  Besökskiosken på surfplatta för enkel hantering och även portabel utrymingslista JaNej
  Förbokning av besökare via förbokningsportal JaNej

  E- Post *

  Frågor