Att Välja System

Hur ska man välja besökssystem?

Att välja vilken typ av system man ska ha eller hur avancerat system som ska köpas in bestäms i nedanstående matris. Använd gärna denna som underlag om ni väljer att kontakta oss eller någon annan leverantör av besökssystem.

  Efterfrågad funktion

  På webben eller installerat på ”kioskdator”

  JaNej

  Stöd för att på flera orter och byggnader ska kunna se in och utloggningar i samma system

  JaNej

  Möjlighet att öppna dörrar vid registrering

  JaNej

  Möjlighet att skicka mail och/eller sms till besöksmottagaren

  JaNej

  Hämta personaluppgifter från Active Directory eller eDirectory

  JaNej

  Skriva ut parkeringsbricka

  JaNej

  Skriva ut trådlös nätverksaccess kod (integration med gästnätverket)

  JaNej

  Koppling mot befintliga passersystem

  JaNej

  Möjighet att komma i kontakt med besöksmottagaren med sms

  JaNej

  Utskrift av besöksetiketter

  JaNej

  Utskrift/mail av utrymningslista vid brand eller annat hot mot byggnaden

  JaNej

  Besökare självregisterar i en besökskiosk

  JaNej

  Integration med rums och resursbokning

  JaNej

  Streckkodsläsning som underlättar in och utloggning av besökare

  JaNej

  Fotofunktion för att fotografera besökaren och ev skriva ut en besöksetikett med foto

  JaNej

  Flera besökskiosker per reception (självregistrerings portaler)

  JaNej

  Flera utskriftsmöjligheter ex Plastkortsskrivare,

  JaNej

  Besökskiosken på surfplatta för enkel hantering och även portabel utrymingslista

  JaNej

  Förbokning av besökare via förbokningsportal

  JaNej

  E- Post *

  Frågor